טאלנט ערבי? יש דבר כזה - אבל המעסיקים עדיין לא גילו אותו

בכל התוכניות הנכתבות עבור שוק העבודה העתידי מודגש כי נדרש טיפול אינטנסיבי
באוכלוסיות מודרות, אלה הסובלות כיום מייצוג חסר בשוק העבודה — ושגם כשהן
משתלבות בו, זה בדרך כלל במשרות בסיס ובשכר נמוך. הבעיה קיימת גם כשמדובר
בבעלי השכלה אקדמית שלא מצליחים להשתלב בתחומים אותם למדו. מהצד השני דורש
שוק העבודה, וידרוש עוד הרבה יותר בעתיד, עוד ועוד טאלנטים בתחומים שונים בעלי
כישורים רכים, יצירתיות וחשיבה רעננה. באופן הזה נוצרים שני שוקי עבודה — זה
שזקוק לכוחות חדשים, ואלה שמתקשים להיכנס לתוכו למשרות נדרשות.
סמי אסעד, סמנכ"ל ארגון קו משווה העוסק בשילוב ערבים בשוק העבודה, מזכיר כי על פי
נתוני הביטוח הלאומי, בקצב הילודה היום ובהתחשב בעובדה שמדובר במגזרים בהם
האוכלוסיות צעירות, ב– 2060 יהוו ערבים וחרדים 50% מאוכלוסיית ישראל — ולכן יעלה
גם חלקם בכוח העבודה.