תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת קו משווה (ע"ר) (להלן – "האתר").

האתר מנוהל ומופעל על-ידי קו משווה (ע"ר), מחיפה (להלן: "קו משווה ו/או מפעילת האתר"). בכל מקום בו מפורטת אחריות קו משווה, הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

עצם השימוש באתר יהווה הסכמתכם לתנאים הכלולים ב"תנאי שימוש" אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

קו משווה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

כללי

 1. האתר נועד להעמיד לרשותכם מגוון של תכנים ומידע על פעילויות קו משווה, תכניות לימודים, אבחונים וכלים ושירותים נוספים. יתכן וחלק מהשירותים הנוספים יהיו כפופים לתנאים נוספים והם יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלו.
 1. האתר כולל מידע רב וכולל, בין היתר, קבצים, איורים, תמונות, קישורים וכיוצ"ב, והשימוש בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 1. המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין קו משווה ו/או מי מטעמה ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.
 1. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר מוגבלת לפרטים אשר צויין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצויינו. אפשרות זו הינה בבחינת זכות שימוש שלא לצורכי מסחר בלבד, ואינה יוצרת ו/או מרמזת לאחריות כלשהי של קו משווה ו/או מי מטעמו.
 1. בכל שימוש שתעשו הינכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים לקו משווה, בצורה ברורה ונהירה. ניסוח לייחוס הוא כדלהלן "עמותת קו משווה" ובכל מקום רלוונטי יש להוסיף קישור לאתר קו משווה.
 1. המשתמשים באתר לא יעשו שימוש בזחלנים (crawlers) ולא בתוכנות ריגול שנועדו לאסוף מידע לרבות פעילות קיטלוג (indexing) מהאתר.
 1. האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. חלק מהשירותים טעונים הרשמה. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי.
 1. האתר לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו מוצעים כמות שהם (as is) על תכונותיהם ומגבלותיהם, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי קו משווה ו/או מי מטעמה, בגין תכונות האתר, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכי ודרישות המשתמש.

 

מדיניות הפרטיות

 1. קו משווה מכבדת את פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר.
 1. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר ועוד.

השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 

 1. המידע הנ"ל ישמש את קו משווה לשימושים סטטיסטים, שאינו מזהה אתכם אישית. קו משווה יהיה רשאי למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים את המשתמשים באופן אישי, למעט אם הדבר נדרש על פי דין ו/או על פי החלטה של רשויות ו/או במסגרת הליכים משפטיים.
 1. בנוסף, הפרטים שתציינו בעת הרישום יאספו וישמשו את קו משווה כדי לספק למשתמש מידע באמצעות האתר, לתת מענה לפניית המשתמש ככל שיפנה לקו משווה, לספק למשתמש מידע על פעילויות קו משווה בנושאים שונים – כגון הרצאות, השתלמויות, אבחונים, לימודים (בתשלום או שלא בתשלום) ו/או כל הצעה פרסומית כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982 לרבות באמצעות שליחת הודעות אלקטרוניות.
 1. כל משתמש יהיה רשאי להודיע לקו משווה על אי רצונו לקבל הודעות אלקטרוניות והסרתו מרשימת הדיוור באמצעות פניה לעמותה פנייה זו תטופל בתוך _20_ ימי עבודה. ככל שהפניה לא תהיה ברורה ו/או חסרה בפרטים משך הטיפול עלול להיות ארוך יותר.
 1. מאגר המידע של קו משווה רשום בפנקס מאגרי המידע. זכותו של כל אחד לעיין במידע הנוגע לו ואשר נמצא במאגרי המידע. אופן מימוש הזכות יהיה בהתאם למדיניות קו משווה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות והנחיות רשם מאגרי המידע.

שימוש הולם באתר

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ושירותיו בהתאם לתנאי השימוש והוראות כל דין.
 1. חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינה נכון.
 1. על המשתמשים חל איסור מהעתקה, הקלטה, פרסום, הפצה, עריכה שינוי וכיוצ"ב ללא רשות קו משווה.

זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בעיצוב האתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של קו משווה ו/או של צד שלישי, שנתן לקו משווה רשות שימוש ו/או שקו שמווה אפשר לו לצרפו לאתר. 
 1. המשתמשים רשאים לעשות "שימוש הוגן" בחומרים לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 1. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו') לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
 1. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 1. קו משווה עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכות יוצרים ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה כל מאמץ לתקנה.

 

קישורים

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם שייכים לקו משווה ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי קו משווה או מטעמה והיא איננה שולטת או מפקחת עליהם.

העובדה שאתר קו משווה מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

 

קו משווה עושה כמיטב יכולתה שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. קו משווה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 

 1. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין קו משווה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לקו משווה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין היא אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קו משווה איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר קו משווה.
 1. קו משווה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן היא רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

אחריות

 1. השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", וקו משווה אינה נושאת באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 1. למניעת ספקות מובהר כי התוכן המופיע באתר נועד לספק אינפורמציה כללית בלבד, ואינו בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית (בכל תקום שהוא). התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. קו משווה עושה כל מאמץ לוודא כי המידע באתר יהיה עדכני ומדויק, אך ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב ולגביהם קו משווה איננה נוטלת אחריות.
 1. קו משווה אינה אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 1. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של קו משווה מוטלת על המשתמש בלבד.
 1. קו משווה מאבטחת את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, היא אינה יכולה להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים וקו שמווה איננה אחראית לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.
 1. קו משווה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל קו משווה או מי מספקיה.
 1. קו משווה לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 

 1. קו משווה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 1. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי קו משווה בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 1. קו משווה רשאית להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 1. אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

 

שיפוי

 1. הנכם מתחייבים לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימושכם באתר.

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
 1. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס "צרו קשר".

ט.ל.ח

 

סגירת תפריט

A small donation
to the foundation
A big donation to society

Join "Egoul Letova" and with every purchase you make with your credit card, the amount of the purchase will be rounded and those agorot will be donated directly to KavMashve .

To join please click here

לוגו-לבן-באנגלית

Kav Mashve is a non-profit organization. Your contribution will help us promote the important goals of the organization.

* The Organization has a certificate of donations under section 46 of the Income Tax Ordinance (Credit to Donors).

تبرع صغير للجمعية
مساهمة كبيرة للمجتمع

انضموا لبرنامج "قرّب للخير". عند قيامكم بالشراء من خلال بطاقة الاعتماد، يتم تقريب مبلغ الشروة لأقرب مبلغ صحيح. مثلا، اشتريتم بسعر 99.2 شاقل، يتم تقريب المبلغ ليصبح 100 شاقل، ويتم التبرع بالـ 80 أغورة لكاف مشفيه.
للانضمام اضغطوا هنا

לוגו בערבית אותיות בלבן

كاف مشفيه هي مؤسسة غير ربحية. تبرعكم سيساعدنا على تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.

 

*للجمعية تصريح تبرعات بحسب البند 46א لقانون ضريبة الدخل (استرجاع للمتبرعين).

שנו את מציאות התעסוקה
ב- 2 ש"ח לחודש

הצטרפו ל"עיגול לטובה" ובכל קנייה שתבצעו בכרטיס האשראי יעוגל סכום הקנייה לשקל הקרוב ואותן אגורות ייתרמו ישירות ל"קו משווה" ,
להצטרפות לחצו כאן

לוגו-אותיות-בלבן

קו משווה היא עמותה הפועלת ללא כוונת רווח.
התרומה שלך תעזור לנו לקדם את מטרותיה החשובות  של העמותה.

* לעמותה אישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (זיכוי לתורמים).

"תמיד חלמתי להיות עורכת דין,  במיוחד לאחר שלקחתי קורסי משא ומתן וגישור בתיכון. במהלך השנה האחרונה בלימודים, השתתפתי ב"מועדון המשפטנים" של קו משווה. רכשתי המון מיומנויות וכלים, שיעזרו לי להתחיל את הקריירה כעורכת דין. כמו שאבא תמיד אומר לי "מסע של אלף מיל מתחיל בצעד אחד" וקו משווה היה הצעד הראשון במסע הזה. במהלך התכנית עשיתי נטוורקינג והכרתי הרבה אנשים ומעסיקים פוטנציאליים עתידיים. מלחיץ מאוד לחשוב כל הזמן על למצוא את התמחות החלומות שלך, כך שזה הופך להיות הפוקוס העיקרי של הלימודים.

איימן השתתף במועדון הכלכלנים של קו משווה, מספר על התכנית: "עברתי ראיונות עבודה לפני ואחרי שהשתתפתי במועדון הכלכלנים בקו משווה. היתה לתכנית השפעה משמעותית בכל הקשור להכנות להשתלבות בשוק העבודה. הסימולציות וההדרכות נתנו לי יותר ביטחון עצמי, כיוון שהתמקדנו לא רק בנקודות החולשה אלא גם בנקודות הכוח של כל משתתף. יתר על כך, הקדישה מנחת התכנית שעות רבות לעזור לכל משתתף בהכנה לראיונות. אחרי שהשתתפתי במועדון הכלכלנים התקבלתי להתמחות בחברת דלויט – Deloitte, אחת הפירמות העולמיות לייעוץ וראיית חשבון."

הטלנטים שלנו – דאנא משארקה

תכירו את דנה משארקה, בוגרת מועדון הכלכלנים של קו משווה. דנה למדה כלכלה ומערכות מידע באוניברסיטת חיפה, ובמהלך שנת הלימודים האחרונה שלה היא השתתפה במועדון הכלכלנים שקו משווה הקימה באוניברסיטה. "בזכות המועדון וההכוונה של מנחת המועדון, ליאת רמתי-נבון, רכשתי כלים רבים ומיומנויות חשובות להשתלבות בשוק העבודה במשרה התואמת את תחום הלימודים שלי, ובמיוחד ההכנה לראיון העבודה ומבחני המיון וכדומה." לאחרונה התחילה דנה לעבוד בחברת אינטל בתחום התכנון ותפעול מעבדות. כל הכבוד דנה, מאחלים לך קריירה מוצלחת ומספקת!

Close Panel