המלצות למעריך במרכז ההערכה

[oceanwp_breadcrumb class='custom-class' color="#000000" hover_color="#777777"]

היכרות עם הרקע התרבותי וההקשרים התעסוקתיים של המועמד הערבי מגדילים את הסיכוי לקיים מולו תהליך קבלה הוגן ואפקטיבי יותר.

ההמלצות המובאות כאן מוגשות למראיינים, אנשי משאבי-אנוש ומנהלים מגייסים בארגונים

מרכז הערכה

בסקרים רבים שנערכו בקרב מועמדים ערבים, צוין תהליך מרכז ההערכה כתהליך הקשה והמכשיל ביותר מבין שאר התהליכים הנוספים, בדגש על שלב הדינמיקה הקבוצתית.

המועמד הערבי המגיע מתרבות קולקטיבית שבה המושגים כבוד, נימוס ורצייה הם דומיננטיים ומתאפיינים ברצון "ליישר קו עם הקבוצה". על כן, ההתנהלות המצופה מהמועמד בשלב הדינימיקה הקבוצתית של בולטות, דעה אישית ועצמאית, קריאת תיגר ויכולת גבוהה של ביטוי עצמי, כל אלה מקשים עליו ועלולים להוביל  להסתגרות ולפסיביות בתוך התהליך. הדבר בולט במיוחד במקרים שבהם המועמד הערבי משתתף כמיעוט בדינמיקה קבוצתית שבה הרוב הם מועמדים יהודים וכן כאשר זו הפעם הראשונה בה משתתף בדינמיקה קבוצתית.

המלצות למעריך:

  • השתדל לקיים מרכז הערכה שכל משתתפיו הם מועמדים ערבים או שישתתפו בו שני מועמדים ערבים לכל הפחות, הדבר יגביר את הביטחון העצמי ואת היכולת להיפתח ולהשתתף בדיונים.
  • הרחב את ההסבר המקדים לגבי התהליך, הדינמיקה בתוכו ואת מטרותיו ע"מ לפוגג חששות ולייצר אוירה פתוחה ומזמינה.
  • במידה ומזהים שהמועמד הערבי נחבא אל הכלים, מומלץ לפנות אליו אישית ולעודדו ליטול חלק בתהליך.
  • לא להסתמך על ההתרשמות מהתנהלות המועמד בדינמיקה הקבוצתית כקובעת בלעדית לגבי התאמתו של המועמד למשרה. מומלץ להעבירו לשלב ראיון אישי שיאפשר לו להתבטא בנוחות גדולה, ולאחריו לקבל החלטה לגבי מידת התאמתו למשרה.
  • ממליצים לארגונים להעסיק מאבחנים ערבים שכן הם מודעים לניאונסים התרבותיים של החברה, יתר על כן, הנוכחות שלהם בתהליך מעצימה את הביטחון העצמי בקרב המועמדים הערבים ומזמינה אותם ליטול חלק אקטיבי בתהליך.
  • על מנת להקל על המועמד מומלץ במידת האפשר להפנותו לקו משווה על מנת שיעבור הכנה למרכז הערכה. הכנה משפרת לעיתים את יכולותו של המועמד להביא עצמו לידי ביטוי בצורה מיטבית בתהליך הדינמיקה.
המלצות למעריך במרכז ההערכה