המלצות לניהול ראיון טלפוני

[oceanwp_breadcrumb class='custom-class' color="#000000" hover_color="#777777"]

היכרות עם הרקע התרבותי וההקשרים התעסוקתיים של המועמד הערבי מגדילים את הסיכוי לקיים מולו תהליך קבלה הוגן ואפקטיבי יותר.

ההמלצות המובאות כאן מוגשות למראיינים, אנשי משאבי-אנוש ומנהלים מגייסים בארגונים 

ראיון טלפוני

לרוב, המועמד הערבי מגיש את קורות חייו למעסיקים רבים ע"מ להגדיל את הסיכויים שמי מהם יתעניין ויצור קשר, על כן קורה שהמועמד לא מצליח לזכור את שם המשרה שאליה הגיש את מועמדותו אצל מעסיק כזה או אחר ,הדבר עלול להתפרש אצל המראיין כבר בתחילת השיחה כחוסר אחריות ורצינות מצד המועמד כלפי התהליך כולו.

הראיון הטלפוני נתפס אצל המועמד כתהליך פרוצדוראלי מקדים לראיון פרונטאלי, והיות שכך עלול המועמד לא להשקיע את מלוא מרצו במתן תשובות מלומדות ומנומקות למראיין .

המועמד חווה את הראיון הטלפוני כשיחה בין לא-שווים ועל כן קיימת נטייה ברורה לרצות את המראיין, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בהסכמה גורפת לקביעת מועד לראיון פרונטאלי גם אם המועד המוצע איננו מתאים ללוחות הזמנים של המועמד.

המלצות למראיין בראיון טלפוני:

  • השרה אוירה נעימה ומאפשרת בשיחה על מנת לדרבן את המועמד לשיח פתוח במהלך הראיון: הצג את עצמך ואת הארגון שלך, הזכר למועמד את שם המשרה אליה הוא הגיש מועמדות ואת תאריך קבלת קורות חייו בארגון.
  • מטעמי נימוס, המועמד לא יזום דחיית מועד קיום השיחה גם אם הנסיבות והתנאים לא מאפשרים את קיומה, על כן, ברר מול המועמד אם ניתן לקיים את השיחה כרגע או שהוא היה מעדיף שתתקיים מאוחר יותר או במועד אחר .
  • מוטב לבצע תיאום ציפיות לגבי מטרת הריאיון ולהדגיש שיש בו חשיבות והשפעה על המשך התהליך מולו
  • הראיון הטלפוני מציב בפני המראיין והמרואיין קושי בשל חוסר היכולת לראות את שפת הגוף, מבע העיניים וכו'. לעיתים התקשורת בטלפון מורכבת יותר מאשר באינטראקציה פנים מול פנים, במיוחד כאשר מדובר בפער שפתי, ולפיכך מומלץ להיות סבלניים ולתת למועמד זמן לחשוב על תשובתו ולבטא עצמו .
  • הימנע מהטיית השפה: להימנע משפיטת מידת התאמת המועמד למשרה בהתבסס על יכולותיו הווירבאליות ומידת שליטתו בשפה העברית. היות והמועמד נמצא בסיטואציה מלחיצה של מפגש ראשון עם נציג הארגון יש בה בכדי להפחית את בטחונו העצמי ויכולתו להתבטא בנוחיות במהלך הראיון.
  • מומלץ לא לפסול את מועמדותו של המועמד על בסיס ההתרשמות העולה מהראיון הטלפוני, מומלץ לזמן לראיון טלפוני שבו ניתן יהיה להתרשם ממנו נכוחה ולבחון את מידת התאמתו למשרה.
המלצות לניהול ראיון טלפוני