להשתחרר מהטבעות – נייר עמדה

חסמים ואתגרים פנימיים להשתלבות אקדמאים ערבים בשוק התעסוקה – ״מבט מהשטח״

מטרת מסמך זה להציע התבוננות עומק על האתגרים והחסמים העומדים בפני השתלבותם של אקדמאים ערבים בתעסוקה הולמת. הסברים אלה מבוססים על נסיוננו בעמותת ׳קו משווה׳ בעבודה ובמפגש עם אלפי צעירים וצעירות מהחברה הערבית, בתיכון, באוניברסיטאות ובמכללות ובמקומות העבודה. חלק מההסברים שיוצעו מהווים ניסוח מחדש של החסמים המוכרים שהוצגו מעלה וחלק מהווים התבוננות חדשה. אחד החידושים שאנו מציעים במאמר זה הוא סידור החסמים והאתגרים בתוך מערך של ״טבעות״. המטאפורה של הטבעת מתארת מציאות מגודרת, מגוננת, מופרדת ומכונסת, לעיתים כמו בבועה, אך עם גבולות פחות חדירים ויותר קשיחים משל בועה. מערך הטבעות )טבעת בתוך טבעת( שיתואר להלן מציב היררכיה של טבעות שפועלות יחד ומובילות לתוצאה העגומה של חוסר השתלבות ואי מיצוי ההון האנושי.

אולי יעניין אותך גם: