מיון רב תרבותי – צו השעה

[oceanwp_breadcrumb class='custom-class' color="#000000" hover_color="#777777"]
חוברת זו מהווה סיכום תהליך של שנה. יצאנו לדרך בפברואר 2008 בייזום כנס למנהלי משאבי אנוש עסקיים, בנושא ”מבחני מיון לאקדמאים ערבים – האם מוטי תרבות?“. שאלה זו עלתה על רקע מיעוט האקדמאים הערבים המשתלבים בעולם העבודה בישראל במקצועותיהם, לצד ריבוי כישלונות של אקדמאים ערבים במיונים, ועל רקע תחושות שליוו אותנו ואת המומחים עמם התייעצנו.
מיון רב תרבותי – צו השעה