עקרונות בראיון בין – תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית

עקרונות בראיון בין-תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית.

עקרונות מנחים לראיון עם מועמד ערבי.

עקרונות בראיון בין – תרבותי ומעבר למיון הוגן תרבותית