ALMADA פיתוח מנהיגות עסקית בכירה

תכנית אל-מדא למנהיגות עסקית בכירה נועדה להכשיר את דור המנהלים הערבים הבכירים במשק הישראלי והיא משלבת 3 צירים מרכזיים:  

ציר אקדמי – לימודי MBA בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א במשך חמישה סמסטרים (המשתתפים יעברו את הלימודים עם שאר הלומדים ב MBA ערבים ויהודים)  

ציר מנהיגות – תכנית חוץ אקדמית לפיתוח מנהיגות שתועבר במקביל ללימודים האקדמיים על ידי המכון למנהיגות איכותית 

ציר מנהיגות גלובאלית – תכנית בת עשרה ימים בבית הספר היוקרתי למנהל עסקים של אוניברסיטת Cambridge המתמקדת באתגרים גלובאליים כלכליים וחברתיים. 

  

התכנית מיועדת 

לאקדמאים/ות ערבים/ות שהצליחו להשתלב בארגונים שונים במגזר העסקי בישראל, והם נמצאים בתפקיד ניהול ראשון לפחות ואשר זוכים להערכה מצד הממונים שלהם. 

פיתוח קריירה – Lead Forward

עמותת קו משווה ובשותפות עם להב פיתוח מנהלים באוניברסיטת ת"א, מפעילה תכנית ייחודית להכשרת דור המנהלים הבא מקרב הטאלנט הערבי המועסק בארגונים מובילים במשק הישראלי.

התכנית משלבת בין תכנים לדינמיקה והובלה, המייצרים הכשרה מגוונת ופרקטית עבור המשתתפים ובכך מציבה אותם בעמדת זינוק טובה לקראת התפקידים הניהוליים.

אנו מאמינים שככל שעובדים ערבים מתקדמים לתפקידים ניהוליים ולתפקידים בעלי השפעה, הם בכך שוברים תקרות זכוכית, מגשימים את עצמם ומייצרים השפעה חיובית הן עבור הארגון והן עבור אקדמאים ערבים נוספים השואפים לפתח קריירה משמעותית במשק הישראלי.

הרשמה לתוכנית