רב תרבותיות בארגון

עקרונות בתהליכי ההטמעה והמדידה ומעבר להעסקה שוויונית.
היעדים הלאומיים של עסקים בישראל 2009

רב תרבותיות בארגון