הגברת המודעות לגיוון בארגונים

מתוך ההבנה שתעסוקה מגוונת בארגונים תוביל לעלייה במספר האקדמאים הערבים משתלבים בתעסוקה הולמת בחברות וארגונים במשק הישראלי – מובילה "קו משווה" מזה מספר שנים תהליכי הכוונה וייעוץ לארגונים בנושא זה הכוללים גם העברת סדנאות והרצאות והקניית כלים פרקטיים לתמיכה בהגוונה בארגונים. קו משווה היא אחד הארגונים המובילים בהעברת תכנים ופרקטיקות בנושא הגיוון התעסוקתי, בהעלאת המודעות לגבי הטאלנט הערבי – מאפייניו התרבותיים והתעסוקתיים.

הסדנאות של קו משווה מבוקשות ביותר ומועברות לכלל הארגונים במשק.

למידע נוסף ולתיאום סדנא או הרצאה התקשרו: 04-3730511 או לשלוח מייל ל: info@kavmashve.org.il

הרשמה לתוכנית