תכניות לתלמידי התיכון

תכניות לתלמידי התיכון

קו משווה מפעילה את תכנית התיכונים במשך שמונה שנים ובמסגרתה אנו מלווים תלמידי תיכון ערביים בנושא הכנה לקריירה. בחמש שנים האחרונות התוכנית הופעלה במסגרת תכנית כללית של המל"ג, משרד החינוך ומשרד ראש הממשלה. אנחנו עובדים עם התלמידים מכיתה יא עד יב על תהליך הבחירה, הגדרת החלום האישי ,ביצוע חקירה עצמית, יצירת מוכנות לעולם האקדמי והתעסוקתי. במסגרת התכנית אנחנו חושפים אותם לאקדמיה ולשוק העבודה ויוצרים מוטיבציה וחיזוק של המסוגלות האישית דרך סדנאות עשירות ומגוונות ,מפגש עם סיפורי הצלחה, בנוסף לסיורים מחוץ לכותלי בית הספר באקדמיה ובחברה עסקית.

התוכניות שלנו לתלמידי התיכון