מועדון הכלכלנים 2018

מועדון הכלכלנים 2018

מועדון זה מיועד לסטודנטים בחוגי הכלכלה ומינהל העסקים. במסגרת המועדון נחשפים המשתתפים לעולם התעסוקה והדרישות של החברות המובילות במשק מהמועמדים לעבודה בתחומי הניהול וכלכלה השונים.